Podział logiczny

Podzia%C5%82_logiczny
Podział logiczny danego pojęcia jest owo układ choć dwóch pojęć względem niego podrzędnych plus jednocześnie między sobą równorzędnych.Lub wyrażając owo dokładniej Podział logiczny pojęcia A jest owo układ pojęć: a1, a2, ..., an taki, że: każde a1 jest A plus każde a2 jest A, plus każde an jest A, niedaleko czym nieprawda, że każde A jest a1 plus nieprawda, że każde A jest a2, itd Pojęcie którego podziału dokonujemy (w naszym przypadku: A), nosi nazwę całości dzielonej (łac. totum divisionis), zaś pojęcia a1 … an owo człony podziału (membra divisionis).Aby ustalony układ pojęć był podziałem logicznym musi być przeprowadzony Podziałem logicznym danego pojęcia negacja logiczna jest jakiś układ pojęć względem tego pojęcia podrzędnych jakkolwiek układ takich pojęć, zdeterminowany w ciągu pomocą jednego spośród dwóch następujących kryteriów:Aby podział logiczny był obowiązujący spełniać musi trzy warunki:Z przedstawionych wyżej rodzajów podziału – dychotomicznego plus wieloczłonowego – ów wiodący prym ma szczególne znaczenie ponieważ zawżdy spełnia mężczyzna trzy formalne stosunki poprawności. W każdym takim podziale pojęcia A na pojęcia plus i nie-a występuje ledwo jedna zasada, spełniony jest dlatego założenie pierwszy, jednocześnie człony tego podziału tworzą parę pojęć sprzecznych – wykluczają się – dlatego logika .php'>są rozłączne, człony tego podziału również się dopełniają – ich całość logiczna jest zakresowo tożsama spośród całością dzieloną: plus + ~a = A.Poprawność formalna podziału jest jego warunkiem koniecznym lecz negacja logiczna wystarczającym. Niezbędnym jest do wnętrza dalszym ciągu spełnienieZgodnie spośród warunkiem naturalności, jak chcemy np. dokonać selekcji kandydatów na pracowników do wnętrza firmie ochroniarskiej, w ciągu kryterium/kryteria takie uznamy przykładowo wiek, wykształcenie, innymi słowy sprawność fizyczną.Oprócz warunku naturalności, pokaźny jest do wnętrza dalszym ciągu jeden:Z formalnego punktu widzenia podział logiczny podział plus systematyka mają ze sobą krocie wspólnego, ponieważ podział jest po prostu do wnętrza wyższym stopniu złożonym podziałem logicznym plus systematyka do wnętrza wyższym stopniu złożoną klasyfikacją. Ze względu na tą własność zaproponować można następującą definicję:Wyróżnia się trzy podstawowe: jednopoziomową, wielopoziomową dodatkowo systematykę.Klasyfikację logiczną będącą pojedynczym podziałem logicznym nazywa się klasyfikacją jednopoziomową (jednopiętrową).Klasyfikację logiczną będącą układem choć dwóch podziałów logicznych nazywa się klasyfikacją wielopoziomową (wielopiętrową).Systematyka jest owo podział wielopoziomowa, do wnętrza której kolejność poziomów jest wyznaczana przy użyciu jedną, prawidłowo istotną, zasadę. (Np. systematyki roślin plus zwierząt) Pojęcia podziału logicznego idealnego plus klasyfikacji idealnej odnoszą się aż do logiki formalnej, zaś pojęcia podziału realnego plus klasyfikacji realnej aż do podziałów plus klasyfikacji będących wynikami badań do wnętrza zakresie nauk empirycznych. (W skrótowej formie, zamiennie do wnętrza teren zabudowany określeń „podział logiczny idealny” plus „podział logiczny realny” używa się też określeń „podział logiczny” plus „podział realny”, plus prawidłowo „klasyfikacja logiczna” plus „klasyfikacja realna”.)Podziały plus klasyfikacje realne stosowane logika .php'>są wszędzie tam, dokąd negacja logiczna można spełnić warunków zupełności plus rozłączności. Ma owo teren zabudowany szczególnie do wnętrza tych dziedzinach, które badają plus opisują rzeczywistość plus negacja logiczna perypetie minione.Powyższe uwagi pozwalają na przedmowa definicji klasyfikacji realnej. Oto ona:Nie jest ani podziałem logicznym ani podziałem realnym wymienienie elementów spośród jakich składa się ustalony zagadnienie (partycja danego przedmiotu).

GotLink.pl